Nieuwsbrief maart 2019

Beste leden,

Rondom de feestdagen is onze eerste vereniging nieuwsbrief verstuurd waarbij iets is misgegaan met de verzending. Ook zijn we door de verhuizing en de overgang van stichting naar vereniging niet altijd even goed bereikbaar geweest. Hiervoor bieden we u onze excuses aan.

Met ons gemotiveerde team gaan we in 2019 voor een versterking van onze dienst- en serviceverlening, met meer ledenacties en nadrukkelijkere belangenbehartiging voor onze leden.

In deze nieuwsbrief
  • Abonnement en ledenpas 2019
  • Nieuwe ledenaanbiedingen
  • Vacature lid van de ledenraad
  • Uitnodiging algemene ledenvergadering
  • Theateravond Lenny Kuhr
  • Wijzigingen in uw gegevens

Abonnement en ledenpas 2019
In verband met de overgang van Stichting naar Vereniging in januari j.l. zijn we dit jaar later met het verwerken van de abonnementen en het verstrekken van de nieuwe ledenpasjes. Deze ontvangt u van ons per post zodra het contributiegeld 2019 (ad. € 21,95, incl. btw) door ons is ontvangen. Tot die tijd is uw huidige ledenpas van 2018 geldig.

Als u heeft gekozen voor automatische incasso van de contributie, dan wijzigt op het afschrift van uw bankrekening de naam van de incassant in ‘Vereniging Ledenservice ZuidZorg’. Verder blijft voor u alles hetzelfde. Wij zijn wettelijk verplicht u hier op te attenderen. Gaat u niet akkoord met de handhaving van de automatische incasso, dan kunt u dit bij ons kenbaar maken. Onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer kunt u mailen naar info@ledenservicezuidzorg.nl.

U kunt tot 4 weken na dagtekening van deze nieuwsbrief reageren. Als wij uw bericht hebben ontvangen, krijgt u van ons binnen 2 weken een ontvangstbevestiging en zullen wij de incasso stopzetten en het lidmaatschap beëindigen.

Nieuwe ledenaanbiedingen
Op deze website vindt u altijd de huidige en nieuwe ledenacties waar u gebruik van kunt maken. Wekelijks komen er nieuwe aanbiedingen bij op deze site. Binnenkort verschijnen hier acties voor o.a. verschillende busreizen. De laatste nieuwe ledenacties voor u als lid zijn:

Vacature lid van de ledenraad
Het hoogste orgaan van de vereniging is de ledenraad. De ledenraad is de vertegenwoordiging van de leden en een adviesorgaan van het bestuur. Deze ledenraad wordt op de komende eerste algemene ledenvergadering benoemd door de aanwezige leden. De ledenraad moet minimaal bestaan uit tien leden. Momenteel zijn er nog vacatures voor de ledenraad. U kunt zich nog aanmelden voor deze vacature via onze website.

Uitnodiging algemene ledenvergadering
Graag nodigen wij u uit voor onze eerste algemene ledenvergadering in 2019. Deze wordt gehouden op 5 juni 2019 in Theater de Schalm, Meiveld 3 in Veldhoven en start om 18.00 uur. Op de agenda staat dan o.a. de benoeming van de ledenraad. Aanmelden kan via deze link. U kunt zich tot uiterlijk 22 mei inschrijven.

Theateravond Lenny Kuhr
De start van onze vereniging willen wij feestelijk markeren met een optreden van Lenny Kuhr. Dit optreden is ook op 5 juni 2019 in de grote zaal van Theater de Schalm en start om 20.30 uur, na de algemene ledenvergadering. Dit optreden is voor de leden gratis te bezoeken. Aanmelden kan via deze link. U mag één introducee meenemen. Let op: het aantal plaatsen is beperkt en vol=vol. Tijdens de pauze tussen de algemene ledenvergadering en het optreden van Lenny Kuhr kunt u kennismaken met de diensten en/of producten van onze partners. Wanneer u zich aangemeld heeft voor beide evenementen, staat er in deze pauze een broodje voor u klaar.

Wijzigingen in uw gegevens
Wilt u bijvoorbeeld een nieuw adres of e-mailadres doorgeven? Dat kan heel eenvoudig via onze website.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons telefonisch bereiken via nummer: 085 822 07 60. Wij zijn maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 10 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. Op vrijdag zijn wij alleen van 10 tot 12 uur bereikbaar. Natuurlijk kunt u altijd een e-mail sturen naar info@ledenservicezuidzorg.nl.

Ga terug naar het overzicht

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.