Algemene voorwaarden Ledenservice ZuidZorg 2024

Lid worden
U kunt op elk gewenst moment lid worden. Aanmelding kan telefonisch, schriftelijk, via email of de website. Na betaling van de ledenbijdrage ontvangt u uw ledenpas.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van Ledenservice ZuidZorg kan door alle gezinsleden gebruikt worden mits zij ingeschreven staan op hetzelfde adres als het lid van de Vereniging en zij niet ouder zijn dan 23 jaar.

Bereikbaarheid
Ledenservice ZuidZorg is bereikbaar via e-mail info@ledenservicezuidzorg.nl, telefonisch via 085 - 822 07 60 of door een brief te sturen naar:
Ledenservice ZuidZorg
(Gebouw Microlab)
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Privacy
Ter bescherming van uw persoonlijke gegevens handelt Ledenservice ZuidZorg overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De privacyverklaring van Ledenservice ZuidZorg is opgenomen op de website en zal u op verzoek worden toegezonden.

Wijzigen persoonsgegevens
Wijzigingen in uw persoonsgegevens kunt u schriftelijk, per e-mail of telefonisch aan de ledenadministratie van Ledenservice ZuidZorg doorgeven o.v.v. uw lidmaatschapsnummer. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring.

Kosten en betaalwijze lidmaatschap
Een lidmaatschap van Ledenservice ZuidZorg wordt aangegaan voor minimaal één kalenderjaar. Voor € 21,95 per jaar (tarief 2024) wordt men lid van Ledenservice ZuidZorg. Wij werken met een automatische incasso. Wordt men lid na 31 oktober 2024? Dan gaat men een lidmaatschap aan voor het daaropvolgende jaar. De resterende maanden van 2024 zijn in dat geval kosteloos.

Schorsing en ontzetting
Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van een vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden of ontzetten uit het lidmaatschap. Tegen de schorsing is geen beroep bij de ledenraad mogelijk. Bij ontzetting uit het lidmaatschap is de betrokkene bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de ledenraad.

Klachten
Klachten worden behandeld conform de klachtenprocedure van Ledenservice ZuidZorg. U kunt een klacht schriftelijk, per email of telefonisch indienen.

Opzeggen
Uw lidmaatschap wordt jaarlijks verlengd tegen het dan geldende tarief. Opzeggen kan slechts tegen het einde van een jaar, waarbij een opzeggingstermijn van ten minste één maand geldt. Er wordt geen lidmaatschapsgeld gerestitueerd. Opzeggen graag schriftelijk, ter attentie van de administratie van Ledenservice ZuidZorg of per mail info@ledenservicezuidzorg.nl o.v.v. uw lidmaatschapsnummer.

Wat is Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is een zelfstandige vereniging die er is voor en door onze leden. We zetten ons in op het gebied van welzijn en zelfredzaamheid.

Dit doen we door het voorzien van informatie en kennis, het organiseren van activiteiten en het aanbieden van een relevant ledenpakket.