Wat we voor u doen

Ledenservice ZuidZorg is een volledig zelfstandige vereniging met een eigen ledenraad. We richten ons op jongeren, ouderen, werkenden en patiënten in Zuidoost Brabant en en onze focus ligt op de leden. Ledenservice ZuidZorg zorgt voor de belangenbehartiging van de vier doelgroepen: we zorgen voor transparante, professionele en structurele wijze voor de belangen van onze zorgconsument. We brengen daarvoor diensten en services tot stand voor en door de leden van de vereniging. Denk daarbij aan de belangen bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheden. 


Ledenservice ZuidZorg is voor u actief op het gebied van 

  • Advisering bij dienstverlening
  • Voorlichting, instructie en educatie
  • Verbinding en relatiebeheer
  • Kwaliteitsbewaking
  • Innovatie
  • Initiëren en ondersteunen (tijdelijk) van lokale acties en platforms
  • Collectiviteitsvoordelen (kortingen)


We hanteren het beginsel dat onze leden in meest brede zin in regie zijn over hun eigen leven en de (toekomstige) zorg die zij wensen te ontvangen, met respect voor de professionele verantwoordelijkheden van de betrokken instanties en instellingen

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is zelfstandige vereniging die voor en door haar leden is opgezet. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.

Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen.