Wat we voor u doen

Ledenservice ZuidZorg is een volledig zelfstandige vereniging met een eigen ledenraad. We richten ons op jongeren, ouderen, werkenden en patiënten in Zuidoost Brabant en en onze focus ligt op de leden. Ledenservice ZuidZorg zorgt voor de belangenbehartiging van de vier doelgroepen: we zorgen voor transparante, professionele en structurele wijze voor de belangen van onze zorgconsument. We brengen daarvoor diensten en services tot stand voor en door de leden van de vereniging. Denk daarbij aan de belangen bij zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheden. 


Ledenservice ZuidZorg is voor u actief op het gebied van 

  • Advisering bij dienstverlening
  • Voorlichting, instructie en educatie
  • Verbinding en relatiebeheer
  • Kwaliteitsbewaking
  • Innovatie
  • Initiëren en ondersteunen (tijdelijk) van lokale acties en platforms
  • Collectiviteitsvoordelen (kortingen)


We hanteren het beginsel dat onze leden in meest brede zin in regie zijn over hun eigen leven en de (toekomstige) zorg die zij wensen te ontvangen, met respect voor de professionele verantwoordelijkheden van de betrokken instanties en instellingen

Wat is Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is een zelfstandige vereniging die er is voor en door onze leden. We zetten ons in op het gebied van welzijn en zelfredzaamheid.

Dit doen we door het voorzien van informatie en kennis, het organiseren van activiteiten en het aanbieden van een relevant ledenpakket.