Functieprofiel Vrijwilliger

Word jij vrijwilliger bij Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een ledenorganisatie van leden voor en door de leden zonder winstoogmerk. De vereniging vraagt daarom ook met name de leden om bij activiteiten andere leden/ de vereniging te ondersteunen.

Wij bieden onze vrijwilligers interne (kantoor) of externe/begeleidende activiteiten aan, waar je gewaardeerd wordt en gezien wordt. Een vrijwilliger heeft geen diploma's nodig, maar wel een gevoel van medemenselijkheid. Daarnaast wordt een juiste instelling, betrokkenheid en een persoonlijke houding verwacht. Vrijwilligers krijgen aansturing en begeleiding vanuit de interne organisatie van onze vereniging. Respect en wederzijds vertrouwen zijn hierbij van groot belang.

Opmerkingen

  • De vereniging is een ledenvereniging zonder winstoogmerk. Dit betekent o.a. dat er een beroep wordt gedaan op de leden om bij activiteiten andere leden/de vereniging te ondersteunen.
  • De activiteiten kunnen een actief intern (kantoorwerkzaamheden) of een extern meer begeleidend (ondersteuning bij bv ledenactiviteiten zoals busreizen) karakter hebben
  • De vrijwilligers/leden van de vereniging komen niet in loondienst van de vereniging maar ontvangen voor dergelijke activiteiten een kleine vergoeding per dagdeel.
  • De vrijwilligers moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen
  • Recentelijke verklaring omtrent gedrag (VOG)
  • Lid van de vereniging Ledenservice ZuidZorg zijn

Procedure

Wij nodigen geïnteresseerden uit voor een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur.

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is zelfstandige vereniging die voor en door haar leden is opgezet. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.

Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen.