Functieprofiel Lid Ledenraad

Kern van de functie

Plaats binnen de vereniging

De doelstellingen van de vereniging Ledenservice ZuidZorg zijn dienstverlening en service naar de leden, innovatie en belangenbehartiging. De vereniging is een autonome ledenorganisatie. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Je maakt onderdeel uit van de Ledenraad van de vereniging Ledenservice ZuidZorg. De ledenraad bestaat uit minimaal 10 en maximaal 15 leden. Een lid ledenraad wordt benoemd voor 3 jaar en kan éénmaal herbenoemd worden. Een lid ledenraad wordt op voorstel van het bestuur door de ledenraad benoemd. De ledenraad komt minimaal 3 maal per jaar bijeen. De ledenraad is samengesteld uit leden woonachtig in de regio Zuidoost-Brabant. De samenstelling van de ledenraad is een afspiegeling van de leden, nl:

 • Uit de doelgroep jongeren (leeftijd tot 23), werkenden, patiënten en ouderen (leeftijd vanaf 66 jaar)
 • Intentie om mannen en vrouwen evenredig in aantal te benoemen
 • Vertegenwoordiging uit Eindhoven en de verschillende regio’s / gemeenten

Takenpakket

De ledenraad is een orgaan dat bestaat uit afgevaardigden die door en uit leden zijn gekozen. Het merendeel van de bevoegdheden en taken die statutair aan de algemene vergadering toekomen, wordt bij de ledenraad belegd. De ledenraad benoemt o.a. de leden van het bestuur. De formele rol bestaat uit de vertegenwoordiging van de leden in de vorm van de ledenraad. Hierbij heeft zij een belangrijke adviesrol en controlerende rol (o.a. begroting en jaarrekening). Uit het midden van de ledenraad wordt een kascommissie benoemd voor controle en goedkeuring van de documenten van de P&C cyclus. Daarnaast draagt de ledenraad zorg voor het bevorderen en structureren van de ledeninvloed en ledenbetrokkenheid. Mogelijk dat uit de ledenraad commissies worden benoemd ter ondersteuning van de vier doelstellingen van de vereniging.

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden

Algemene eisen

De kandidaat

 • heeft een affiniteit met de doelstellingen van de vereniging;
 • is pragmatisch ingesteld;
 • heeft een netwerk in de regio;
 • is maatschappelijk betrokken en actief in de regio;
 • heeft betrokkenheid met doelgroepen en de organisatie.

Aanvullende eisen

 • kan beleidsmatig denken;
 • is in staat onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van Ledenservice ZuidZorg;
 • goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband);
 • heeft een kritische en constructieve instelling maar kan ook vernieuwend zijn;
 • is woonachtig in het werkgebied van de vereniging Ledenservice ZuidZorg;
 • is bereid tijd en energie ter beschikking te stellen en actief te zijn voor de vereniging;
 • heeft een lidmaatschap van de vereniging Ledenservice ZuidZorg;
 • kan een algemene verklaring omtrent goed gedrag overleggen.

Vergoeding

Je ontvangt als lid van de ledenraad een passende vergoeding per vergadering. Verder word je als ledenraadslid uitgenodigd bij diverse activiteiten van de vereniging.

Bijzondere procedure

De start van de vereniging Ledenservice ZuidZorg miv jan 2019 betekent dat er nu voor de eerste keer een ledenraad gekozen zal worden door de Algemene Vergadering. Hiervoor wordt in juni 2019 een Algemene Leden Vergadering gepland (datum 5 juni 2019). Op voorstel van het interimbestuur zullen kandidaat ledenraadsleden door de Algemene Leden Vergadering (ALV) worden benoemd. Vervolgens zal een week later deze ingestelde ledenraad de Voorzitter en de overige leden van het Bestuur van de vereniging Ledenservice ZuidZorg benoemen.

De sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie, samengesteld uit 2 leden van het interimbestuur. Vervolgens zal het interimbestuur een voorstel maken voor de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Je wordt uitgenodigd om te solliciteren door het sturen van een motivatiebrief naar info@ledenservicezuidzorg.nl.

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is zelfstandige vereniging die voor en door haar leden is opgezet. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.

Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen.