Bestuursleden

Vereniging Ledenservice ZuidZorg
Een voor en door leden ontstane vrijwilligersorganisatie, die begin 2019 als zelfstandige ledenvereniging is opgericht uit een zorginstelling. De vereniging heeft circa 36.000 leden met een kantoor in Eindhoven en een doelgroepengebied in Zuidoost-Brabant.

Functie
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van het beleid én het toezicht houden op de uitvoering hiervan. De voorbereiding en uitvoering van het beleid vindt plaats op kantoor onder leiding van het Dagelijks Bestuur. De lijnen zijn dus kort en er heerst een informele sfeer. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en vergadert een tiental keer per jaar. Daarnaast fungeert elk bestuurslid als aanspreekpunt voor een portefeuille of project. Naast het bestuur bestaat er ook een ledenraad.

Specifieke expertise
Wij zoeken meerdere bestuurders die expertise hebben voor de aandachtsgebieden van communicatie en marketing, jongeren, innovatie en onderzoek. Aangezien de vereniging nog volop in ontwikkeling is, is naast een invulling in overleg van de portefeuilles vooral sprake van projectmatig samenwerken.

Algemene vereisten

Wij zoeken kandidaten:

  • die onderschrijven de doelstellingen en werkzaamheden van de vereniging;
  • die bestuurlijke ervaring hebben;
  • die lid zijn (of bereid zijn lid te worden) van Ledenservice ZuidZorg;
  • die een netwerk hebben in de regio;
  • die ondernemend zijn en voldoende tijd hebben;
  • die affiniteit hebben met één of meerdere genoemde aandachtsgebieden.

Interesse?
Bij interesse of vragen kunt u een berichtje sturen naar info@ledenservicezuidzorg.nl

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is zelfstandige vereniging die voor en door haar leden is opgezet. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.

Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen.