Privacyverklaring Ledenservice ZuidZorg

Ledenservice ZuidZorg hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. We streven er naar uw persoonlijke gegevens te beschermen. In dit document leest u hoe wij dat doen en hoe wij omgaan met uw gegevens. Hierbij zijn onze speerpunten als volgt:

  • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dat doen.
  • We wisselen uw gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een dienst of voor het versturen van de nieuwsbrief of ledenpas.
  • We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken.
  • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet Algemene Verordering Gegegevensbescherming die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Gegevens voor lidmaatschap
Bij het aangaan van het lidmaatschap hebben wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN-nummer nodig.

Digitale nieuwsbrief
Zodra u het lidmaatschap bij Ledenservice ZuidZorg bent aangegaan, kunt u aangeven of u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden wilt worden van onze diensten. Het zou fijn zijn als we bij uw aanmelding ook gebruik kunnen maken van uw e-mailadres. Zo kunnen wij u gericht informatie sturen die voor u interessant zou kunnen zijn.

Activiteiten
Regelmatig organiseren wij activiteiten voor de leden. Organisatorisch is het voor ons van belang om te weten wie er deelnemen. Bovendien willen we u van informatie voorzien over de tijd en plaats en u vlak voor het evenement een herinnering sturen. Hiervoor zullen wij dus uw gegevens gebruiken. Ook als we ooit prijsvragen uitzetten en u degene bent die wint, zullen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Contact met onze medewerkers
Iedere werkdag staan onze medewerkers klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Onze medewerkers kunt u via verschillende kanalen bereiken waaronder de telefoon, e-mail en sociale media. Als u via sociale media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Als u een vraag of klacht heeft, kan het zijn dat we een aantal gegevens van u nodig hebben. Denk hierbij aan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze gegevens ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht. Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld, bewaren we de gegevens nog 5 jaar. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later nogmaals nodig blijkt te hebben.

Sociale media
Ledenservice ZuidZorg maakt gebruik van sociale media om u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en diensten. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram en Twitter. Aan het gebruik van sociale media zijn geen voorwaarden vanuit Ledenservice ZuidZorg verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het sociale media platform.

Links naar andere websites
Op www.ledenservicezuidzorg.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van één van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.

Uw mening telt
Om als Ledenservice ZuidZorg zoveel mogelijk te voldoen aan de wensen en behoeften van de leden, zullen zij in kaart moeten hebben wat de wensen en behoeften zijn. Daarom versturen regelmatig enquêtes naar onze leden om na te gaan of ze tevreden zijn over diensten waarvan ze gebruik hebben gemaakt. Belangrijk om te weten is dat we de uitkomsten van de onderzoeken anonimiseren en 5 jaar bewaren.

Externe partijen

In een aantal gevallen verstrekken we uw gegevens aan externe partijen. Dit gebeurt alleen wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld voor het versturen van de nieuwsbrief of ledenpas. Voor sommige activiteiten hebben we bijvoorbeeld extra hulp nodig. In dat geval delen we uw gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. We zullen uw gegevens nooit aan andere partijen doorverkopen.

Uw gegevens wijzigen of wissen

Als u graag wil weten welke gegevens we van u hebben, kunt u dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor u wijzigen. Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wissen. Als u eerder toestemming heeft gegeven u gegevens te bewaren, kunt u deze weer intrekken. In een aantal gevallen kunt u ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming. In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren, omdat we uw gegevens bijvoorbeeld nodig hebben om belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat van ons.

Hoe om te gaan met verdachte e-mails en berichten?
Twijfelt u over de echtheid van een e-mail, bericht of (win)actie van Ledenservice ZuidZorg, neem dan contact met ons op. Op veiliginternetten.nl vindt u meer informatie over wat u kunt doen en laten om veilig te internetten.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mailadres info@ledenservicezuidzorg.nl, telefoon 085 822 07 60 of door een brief te sturen naar:

Ledenservice ZuidZorg
(Gebouw Microlab)
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is zelfstandige vereniging die voor en door haar leden is opgezet. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.

Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen.