Leden maken kennis met de vernieuwde Ledenservice ZuidZorg

2018 was een onstuimig jaar voor de ledenservice van ZuidZorg Extra. Even leek het erop dat de ledenservice noodgedwongen moest stoppen, nadat ook de Ontmoet en Groet-pleinen van ZuidZorg Extra sloten. Echter, in november jl. werd een Bijzondere Ledenvergadering georganiseerd met een positieve insteek. Deze bijeenkomst was als het ware een aftrap van de nieuwe vereniging Ledenservice ZuidZorg. Het voorlopige bestuur gaf toelichting op de nieuwe vereniging en beantwoordde de vele vragen van de deelnemers.

Een 80-tal leden bezocht de Bijzondere Ledenvergadering in een zaal van stadskantoor Igluu in Eindhoven. Charles Laurey, bestuurder van ZuidZorg, lichtte toe blij te zijn met de voortzetting van de Ledenservice door de nieuwe vereniging. Voorzitter van de vereniging, Eduard Kerssemakers, vulde aan dat de Ledenservice extra voordelen gaat bieden ten opzichte van de oude situatie. Te beginnen met het feit dat leden meer inspraak krijgen, doordat de Ledenservice overgaat van een stichting naar een vereniging. “Een ledenraad wordt aangesteld tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering. De ledenraad bepaalt mede de koers van de vereniging”, aldus de voorzitter. Het dienstenpakket van de Ledenservice, waaronder een maaltijdenservice, wordt voortgezet én uitgebreid. Aan geen enkele partner wordt exclusiviteit verleend, waardoor u volop keuze heeft uit aanbieders van diensten. Hans Brands, tevens bestuurslid, lichtte als laatste toe dat de vereniging vooruitstrevend is, en graag bij wil dragen aan onderzoek en innovatie. Hij stelt dat de vereniging voor haar leden als belangenbehartiger zal gaan optreden. Ook ideeën vanuit leden zelf zijn welkom.

Alles over de vereniging is terug te lezen op de nieuwe website, ook uitgebreid toegelicht tijdens de bijeenkomst. Na vragen vanuit de deelnemers, stelde het bestuur nog een aantal vragen. Zo werd de avond afgesloten met nieuwe inzichten voor zowel de leden als het bestuur. Komende week wordt er achter de schermen nog hard gewerkt om de vereniging operationeel te maken.

Vanaf 1 januari staan wij voor u klaar! En natuurlijk zien we u graag op de eerste Algemene Ledenvergadering medio 2019.

Het interim Bestuur

Ga terug naar het overzicht

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.