Belangrijke informatie incasso

Wij krijgen veel vragen over de incasso van vandaag. De incasso ‘Vereniging Ledenservice’ is inderdaad van Ledenservice ZuidZorg. Helaas is bij de bank een gedeelte van de naam weggevallen.

Wellicht heeft u door deze onduidelijkheid het bedrag gestorneerd. Wij verzoeken u dan alsnog het bedrag van € 21,95 over te maken naar NL20 RABO 0337 3945 04 o.v.v. uw lidnummer. Mocht u uw lidnummer niet bij de hand hebben, kunt u ons telefonisch bereiken op 085 822 07 60 of mailen naar info@ledenservicezuidzorg.nl.

Ga terug naar het overzicht

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.