Word ook lid van Ledenservice ZuidZorg

Voor slechts € 21,95 per jaar (*) bent u lid van Ledenservice ZuidZorg en profiteert u van allerlei aantrekkelijke voordelen.

Een lidmaatschap geldt voor alle inwonende gezinsleden en wordt jaarlijks automatisch verlengd tegen het dan geldende tarief. Wilt u uw lidmaatschap weer opzeggen? Geef dit dan schriftelijk aan ons door (vóór 1 november in het lopende jaar).
Klik hier voor de Ledenservice ZuidZorg ledenvoorwaarden.

Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u ook altijd bellen met ons via 085-8220760

(*tarief 2019)

*
*
*
*
*
*
*
*
Adres lidmaatschap

*
*
*
*
*
*
2e gezinslid

*

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.