Aanmeldformulier Ledenservice ZuidZorg

Voor slechts € 21,95 per jaar (tarief 2019) bent u lid van Ledenservice ZuidZorg en profiteert u van allerlei aantrekkelijke voordelen. Als u geen automatische incasso wilt hanteren, kunt u kiezen om een factuur te ontvangen (+€ 1,80).

Wilt u lid worden na 1 juli? Dan betaalt u slechts € 11,- voor het desbetreffende jaar.

Een lidmaatschap geldt voor u, uw partner en voor alle inwonende gezinsleden tot 23 jaar. Er wordt jaarlijks automatisch verlengd tegen het dan geldende tarief. Wilt u uw lidmaatschap weer opzeggen? Geef dit dan schriftelijk aan ons door (vóór 1 november in het lopende jaar). Klik hier voor de Ledenservice ZuidZorg ledenvoorwaarden.

Gegevens lid

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

We houden u via e-mail op de hoogte. Wilt u ook onze nieuwsbrief ontvangen?

*

Door het invullen van uw IBAN-nummer gaat u akkoord met een jaarlijkse automatische incasso van €21,95 per jaar (tarief 2019).

*
Gegevens inwonende gezinsleden

U wordt het hoofdlid. Inwonende gezinsleden tot de leeftijd van 23 jaar zijn automatisch ook lid. Zij kunnen net als u gebruik maken van alles wat Ledenservice ZuidZorg te bieden heeft.

Gezinslid 1

Gezinslid 2

Gezinslid 3

Gezinslid 4

*

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.