Leden voor Leden

Algemene informatie

Iets betekenen voor een ander? Wij steunen uw initiatief!

Heeft u een goed idee dat de maatschappij een beetje mooier maakt? Dat mensen in uw omgeving dichter bij elkaar brengt of er bijvoorbeeld voor zorgt dat zij plezier hebben, minder eenzaam zijn of langer thuis kunnen blijven wonen? Wij willen helpen om uw plannen te realiseren door uw (kleinschalige) initiatief een financieel steuntje in de rug te geven van maximaal € 1.000,-.

Als Ledenservice ZuidZorg willen we onze leden stimuleren om een actieve rol te nemen in het mooier maken van de maatschappij. We geloven dat er genoeg mensen zijn die graag iets voor een ander zouden willen doen, maar simpelweg niet over de financiële middelen beschikken om hun ideeën tot uitvoering te brengen. Daarom hebben we ‘Leden voor Leden’ in het leven geroepen. Hiermee willen we onze leden aanmoedigen om activiteiten te organiseren die verbinden en een stukje blijdschap en vreugde brengen. Zo kunt u denken aan het organiseren van een dagje weg, een feestelijke middag met een high tea of een creatieve middag.