Mantelzorgmakelaars Nederland

Mantelzorgmakelaars Nederland is een landelijke organisatie van zelfstandige, onafhankelijke mantelzorgmakelaars. Samen vormen wij een collectief van waaruit wij uniform opereren. Wij bieden werkgevers, gemeenten en individuele mantelzorgers een veelzijdig dienstenpakket. Wij leveren altijd maatwerk, want elke situatie is anders.

Als mantelzorgmakelaars ondersteunen we bedrijven en organisaties die zich inzetten voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid. Ook werken we voor gemeenten die het belangrijk vinden dat hun mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen. Ten slotte ondersteunen we mantelzorgers en nemen we regeltaken over op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen.

Mantelzorgmakelaars zijn de enige, onafhankelijke professionals ter ondersteuning van mantelzorgers. Onze dienstverlening is gebaseerd op zakelijke afspraken en uitkomsten. Mantelzorgmakelaars verwijzen niet door, maar lossen op.

Kwaliteit
Bij Mantelzorgmakelaars Nederland werken uitsluitend mantelzorgmakelaars die een geaccrediteerde post-HBO-opleiding hebben afgerond en hun kennis up-to-date houden door het volgen van intervisie en bijscholing. Daarnaast zijn alle mantelzorgmakelaars aangesloten bij de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars, de BMZM.

Contact
Mantelzorgmakelaars Nederland is een landelijk opererende organisatie. U kunt hen bereiken via info@mantelzorgmakelaarsnederland.nl of klik hier voor een mantelzorgmakelaar bij u in de buurt.


Ga terug naar het overzicht

Uw voordeel

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is zelfstandige vereniging die voor en door haar leden is opgezet. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.

Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen.