LekkerLeven - huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp via de gemeente en Hulp Thuis ZuidZorg

Mocht het door omstandigheden lastig voor u zijn om uw huis zelf op orde te houden, dan kunt u mogelijk via de gemeente huishoudelijke hulp via Hulp Thuis ZuidZorg aanvragen. U kunt hiervoor navraag doen bij het Wmo-loket (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van uw eigen gemeente. De gemeente onderzoekt dan hoeveel hulp u nodig heeft, wat u zelf nog kunt en of andere mensen u misschien kunnen helpen. U kunt hierover ook informatie krijgen bij Hulp Thuis ZuidZorg op telefoonnummer 040-2309727 of via hulpthuisalgemeen@zuidzorg.nl


Particuliere huishoudelijke hulp
LekkerLeven, specialist in het bemiddelen van diensten

Indien u niet in aanmerking komt voor voor huishoudelijke hulp via de gemeente, of u geeft er de voorkeur aan om het zelf te regelen dan attenderen wij u op de mogelijkheid om huishoudelijke hulp te regelen via LekkerLeven.


LekkerLeven, specialist in het bemiddelen van diensten

LekkerLeven is sinds 1996 gespecialiseerd in het bemiddelen van diensten en het aanbieden van infrastructuur die het bieden van diensten mogelijk maakt. LekkerLeven wil mensen helpen met zo gemakkelijk mogelijk te leven en organisaties ondersteunen bij het bieden van service en dienstverlening zodat hun klanten zo zorgeloos mogelijk kunnen leven. De gehele werkwijze is er op gericht om de klant de beste oplossing c.q. dienst te leveren tegen de laagst mogelijke kosten in relatie tot de kwaliteit. Zij doet dit op basis van de volgende kernwaarden, te weten toegankelijk, persoonlijk, betrouwbaar en betrokken.

LekkerLeven bemiddelt onder andere voor ledenverenigingen, zorgorganisaties en verzekeraars. 


Aanbod Ledenservice ZuidZorg

Ten behoeve van u als lid biedt LekkerLeven de dienst huishoudelijke hulp. Elke hulp wordt vooraf beoordeeld door LekkerLeven op betrouwbaarheid en ervaring. Zo krijgt elke klant een gemotiveerde, positieve en betrokken hulp.

De klant houdt altijd de regie. Zo kan een aanvraag geplaatst worden voor een eenmalige schoonmaak, een tijdelijke periode van ondersteuning of zoekt de klant juist een hulp voor de langere termijn. De klant kiest zelf de hulp die het best bij hem of haar past. Onderling worden er afspraken gemaakt over de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden, de dagen en het aantal uur de hulp langs komt. Men betaalt altijd veilig achteraf. Ook van het andere aanbod van LekkerLeven kan elk lid van Ledenservice Zuidzorg gebruik maken, dit is een wisselend aanbod van acties en aanbiedingen.


- In 2019 betaalt het lid voor huishoudelijke hulp € 15,75 per gewerkt uur;

- Leden kunnen onbeperkt deelnemen aan het wisselende aanbod in acties en aanbiedingen die LekkerLeven organiseert. De actie geldt alleen op vertoon of vermelding van uw ledenpas


Ga terug naar het overzicht

Uw voordeel

  • In 2019 betaalt het lid voor huishoudelijke hulp € 15,75 per gewerkt uur;

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.