Cretio - Vertrouwenspersoon

Bij ingrijpende veranderingen in het leven is het soms lastig de gevolgen goed te blijven overzien. Bijvoorbeeld bij verlies van een dierbare of bij (dreigende) afname van gezondheid of zelfstandigheid. Het is dan belangrijk iemand te hebben die je kunt vertrouwen. Iemand die “ontzorgt”. Iemand die weet wát er geregeld moet worden en wat er geregeld kán worden. Zowel bij leven als na overlijden. Iemand die luistert én doet. Cretio kan die vertrouwensrol vervullen.

Cretio helpt u een nieuw perspectief te vinden. Cretio is voor u een vertrouwenspersoon met levenservaring en kennis van zaken waar het juridische, fiscale, administratieve en emotionele kwesties betreft. Zij bekijken samen met u de situatie, inventariseren wat nodig en mogelijk is, schakelen hun netwerk in en staan u vooral praktisch terzijde. Waar nodig brengen ze structuur aan, geven ze u richtlijnen en kunnen ze de regie voeren. Ter ondersteuning van de werkzaamheden maakt Cretio gebruik van het LevensDossier: een onmisbaar en uitgebreid persoonlijk document dat een uitstekende basis voor nu en later vormt.

Dat u het alleen kúnt, wil niet zeggen dat u het ook alleen móet.

Als lid van de Ledenservice ZuidZorg biedt Cretio u:

  • Gratis: een papieren exemplaar van het LevensDossier. Deze kunt u hier downloaden en uitprinten. Mocht u niet over een computer beschikken, dan ontvangt u op verzoek een papieren exemplaar.
  • 3 maanden vrijblijvend op proef: een digitale kluis voor o.a. het veilig bewaren van al uw wachtwoorden inclusief de digitale vragenlijsten van het LevensDossier.
  • Het eerste gesprek is kosteloos.

10% korting op alle overige diensten van Cretio, waaronder:

  • Ondersteuning bieden bij het voeren van uw eigen administratie;
  • Praktische ondersteuning bij het vinden van helpende partijen;
  • Hulp bij aanvragen in het kader van WMO en WLZ (PGB);
  • Optreden als vertrouwenspersoon/gevolmachtigde/(levens-)executeur.

Daarnaast organiseert Cretio in samenwerking met de Ledenservice voorlichtingsbijeenkomsten.

Wist u dat een gedeelte van de werkzaamheden van Cretio betaald kunnen worden uit een WLZ of WMO budget? Neem contact op met de vertrouwenspersoon in uw regio om de mogelijkheden te bespreken:

Contactinformatie
Telnr.: 06 - 26 97 15 93 of 085 - 06 55 426
E-mailadres: f.dammers@cretio.nl


Ga terug naar het overzicht

Uw voordeel

  • Gratis exemplaar LevensDossier
  • 3 maanden vrijblijvend op proef
  • 10% korting op alle overige diensten

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

Ledenservice ZuidZorg is zelfstandige vereniging die voor en door haar leden is opgezet. Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.

Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen.