Functieprofielen bestuur vereniging Ledenservice ZuidZorg

Het bestuur

Het bestuur van vereniging Ledenservice ZuidZorg is op de volgende manier samengesteld.

 • Het bestuur bestaat uit minimaal 5 leden;
 • Er is spreiding aanwezig van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines tussen de diverse bestuursleden;
 • Binnen het bestuur is er voldoende ervaring en deskundigheid aanwezig om binnen het algemene bestuursprofiel te passen en de volgende profielen te vervullen:
  • Voorzitter
  • Secretaris / vice-voorzitter
  • Penningmeester
  • Bestuurslid Ledenservicepakket, Marketing en Communicatie
  • Bestuurslid Gezondheidszorg, Onderzoek en Innovatie

Wanneer het bestuur uit meer dan vijf leden zal bestaan, worden de laatste twee functies opgesplitst.

 • De voorzitter, secretaris en penningmeester van het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur.
 • Het Dagelijks Bestuur stuurt de medewerkers (actief via een detacheringsregeling) van de vereniging aan.


Het interim-bestuur bestaat uit

 • Charles Laurey
 • Eduard Kerssemakers
 • Hermien Bakker
 • Cees van Arendonk
 • Hans Brands
 • Peter van de Griendt

Charles Laurey
Contactpersoon ZuidZorg lid AB

Eduard Kerssemakers
Voorzitter bestuur en ledenraad/ lid DB/AB

Cees van Arendonk
Marketing/communicatie/ ICT / facilitair lid AB

Hermien Bakker
Secretaris/ ledenservicepakket lid DB/AB

Hans Brands
Onderzoek/ innovatie/gezondheidszorg lid AB

Peter van de Griendt
Penningmeester lid DB/AB

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.

Dagjes uit & extra’s
Winkelen & shoppen
Gemak & Wellness
Collectieve kortingen
Culturele activiteiten
Zorgdiensten