Bestuur Ledenservice ZuidZorg

Het bestuur

Het bestuur van vereniging Ledenservice ZuidZorg is op de volgende manier samengesteld.

 • Het bestuur bestaat uit minimaal zes leden;
 • Er is spreiding aanwezig van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines tussen de diverse bestuursleden;
 • Binnen het bestuur is er voldoende ervaring en deskundigheid aanwezig om binnen het algemene bestuursprofiel te passen en de volgende profielen te vervullen:
  • Voorzitter
  • Secretaris / vice-voorzitter
  • Penningmeester
  • Bestuurslid Ledenservicepakket, Marketing en Communicatie
  • Bestuurslid Gezondheidszorg, Onderzoek en Innovatie
  • Bestuurslid Jeugd en Jongeren

Wanneer het bestuur uit meer dan zes leden zal bestaan, worden de laatste twee functies opgesplitst.

 • De voorzitter, secretaris en penningmeester van het Algemeen Bestuur vormen het Dagelijks Bestuur.
 • Het Dagelijks Bestuur stuurt de medewerkers (actief via een detacheringsregeling) van de vereniging aan.


Het
bestuur bestaat uit

 • Hermien Bakker
 • Eduard Kerssemakers
 • Peter van de Griendt
 • Charles Laurey

Hermien Bakker
Voorzitter Bestuur

Eduard Kerssemakers
Secretaris

Peter van de Griendt
Penningmeester

Charles Laurey
Contactpersoon ZuidZorg

Word jij ons nieuwe bestuurslid?
Bestuurslid Jeugd en Jongeren

Wat biedt Ledenservice ZuidZorg?

De vereniging Ledenservice ZuidZorg is een autonome ledenorganisatie met een belangrijke verwevenheid met de Stichting ZuidZorg (1e-lijns thuiszorg). Wij streven ernaar vanuit eigen kracht en visie de maatschappij mooier te maken.
Via onze diensten en informatie dragen wij bij aan de kwaliteit van het leven van onze leden en versterken zo nodig de zelfredzaamheid. Ledenservice ZuidZorg brengt leden samen om elkaar vooruit te helpen. Tevens zet de vereniging zich al belangenbehartiger voor haar leden in.